суббота, 14 апреля 2012 г.

Нова програма з математики для 1 класу


 1 клас 140 год (4 години на тиждень)
1. Зміст навчального матеріалу:                                           
Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період
 Ознаки предметів
 Ознаки і властивості предметів.
 Спільні та відмінні ознаки.
Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою.
 Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.
Істотні та неістотні ознаки.
1. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень (учениця): розпізнає предмети за певними ознаками (колір, матеріал, розмір, форма, при¬зна¬чення), розуміє і вживає у мовленні терміни «кожний» , «всі», «крім»,
free counters